Cum procedez dacă mă căsătoresc | Servicii Publice Caraş-Severin

Cum procedez dacă mă căsătoresc

ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI

Căsătoria se încheie de ofiţerul de stare civilă, la sediul autorităţii administraţiei publice locale - a municipiului, oraşului sau comunei - în a cărei raza administrativ-teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa unul dintre viitorii soţi.

Acte necesare:

- actele de identitate ale viitorilor soţi;

- certificatele de naştere, în original şi în copie;

- certificatele medicale prenupţiale eliberate de medicul de familie privind starea sănătăţii, valabile trei zile – chiar dacă sunt eliberate cu două săptămâni înainte, rugaţi medicul să le dateze cu ziua în care depuneţi actele la Starea Civilă şi să facă menţiunea expresă «apt(ă) pentru căsătorie»;

- daca viitorii soţi au mai fost căsătoriti, dovada desfacerii căsătoriei anterioare:

a) după deces,

- certificatul de deces, în original şi copie nelegalizată;

- în cazul în care din căsătoria anterioară au rezultat copii şi aceştia sunt în îngrijirea soţului/soţiei care se recăsătoreşte, se vor prezenta certificatele de naştere în original şi copie nelegalizată;

b) după divorţ

- sentinţa de divorţ în două exemplare, ambele rămase definitive şi legalizate şi timbre fiscale sau chitanţa C.E.C. în valoare de 0.5 lei (în cazul în care căsătoria anterioară a fost încheiată în localitatea unde se oficiază căsătoria);

- în cazul în care căsătoria anterioară a fost încheiată în altă localitate, se va depune un singur exemplar din sentinţa rămasă definitivă şi legalizată.

Căsătoria cu un cetăţean străin sau între cetăţeni străini:

- certificatul de naştere, original, copie şi traducere legalizată;
- actul care atesta că a fost desfăcută căsătoria anterioară sau a încetat, original, copie şi traducere legalizată – dacă este cazul;

- dovada de la autorităţile locale, în cazul în care există convenâie între România şi statul respectiv;

- dacă această convenţie nu există, dovada se va elibera de ambasada statului respectiv – dovada va cuprinde, în mod obligatoriu faptul că, în conformitate cu legea naţională sunt îndeplinite condiţiile de fond şi că se poate căsători în România.

  • în cazul în care ambii soţi sunt cetăţeni străini sau cu domiciliul în străinătate va fi necesar să se facă dovada şederii în localitatea în care se va solicita efectuarea căsătoriei în intervalul cuprins între data depunerii actelor şi data oficierii căsătoriei.

De retinut!

Actele se depun la Starea Civilă cu două săptămâni sau minim 10 zile înainte de oficializarea căsătoriei.

Este obligatorie prezenţa ambilor soţi la depunerea actelor.

Legea nr. 119/1996

 

Vremea

Spune-ţi părerea

Cum vi se pare portalul nostru?:

Cine e online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 0 vizitatori online.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European. Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013. Axa prioritară: 2. Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, DMI: 2.2, Operaţiunea „Sprijinirea iniţiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice”. Titlu proiect: Reţeaua de funcţionari cărăşeni - eficienţă şi calitate. Număr de referinţă: PO DCA/Cod SMIS 11132.