Cum procedez dacă am un deces în familie | Servicii Publice Caraş-Severin

Cum procedez dacă am un deces în familie

ÎNREGISTRAREA DECESULUI

Întocmirea actului de deces se face la autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază administrativ-teritorială s-a produs decesul, pe baza declaraţiei verbale făcută de membrii familiei decedatului, iar în lipsa acestora, de colocatari, vecini, administratorul imobilului, medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul, şi a certificatului medical constatator al decesului.

Acte necesare pentru înregistrarea decesului unei persoane şi obţinerea certificatului de deces:

• certificatul medical constatator al decesului întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, data certă, sigiliul unităţii sanitare, semnatura şi parafa medicului – în original. Certificatul de constatare a decesului se poate elibera numai după 24 de ore de la momentul desecului. Dacă decesul a avut loc din cauze violente, constatarea decesului se va face de medicul legist, în condiţii procedurale stabilite de lege.
• actul de identitate al decedatului (carte de identitate, buletin, adeverinţă de identitate);
• certificatele de naştere şi de căsătorie;
• livretul militar, pentru barbaţii care nu au împlinit vârsta de 60 de ani;

• actul de identitate al declarantului decesului - original.

Certificatul de deces şi adeverinţa de înhumare se eliberează de Starea Civilă.

La înregistrarea decesului se va prezenta, de regulă, o ruda de gradul I, (soţ, soţie, părinţi, copii), cu actul de identitate.

Înregistrarea deceselor care au o cauză naturală se face în termen de trei zile, iar pentru decesele produse prin violenţa sau în cazul găsirii unui cadavru, înregistrarea se va face în termen de 48 ore, socotit din momentul decesului sau al găsirii cadavrului, în aceste cazuri fiind necesară şi dovada eliberată de Poliţie sau de Parchet, din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată în privinţa decesului.

În cazul în care decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenul legal, întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului.

Nerespectarea acestui termen se pedepseşte conform legii.

Legea nr. 119/1996

 

Vremea

Spune-ţi părerea

Cum vi se pare portalul nostru?:

Cine e online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 0 vizitatori online.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European. Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013. Axa prioritară: 2. Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, DMI: 2.2, Operaţiunea „Sprijinirea iniţiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice”. Titlu proiect: Reţeaua de funcţionari cărăşeni - eficienţă şi calitate. Număr de referinţă: PO DCA/Cod SMIS 11132.