Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Caraş-Severin | Servicii Publice Caraş-Severin

Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Caraş-Severin

SITUATIA PRIVIND ACTIUNILE IMPORTANTE CE URMEAZA A SE DERULA IN DOMENIUL AMELIORARII SI REPRODUCTIEI LA O.A.R.Z. CARAS-SEVERIN:

- Autorizarea reproducătorilor masculi (tauri, berbeci, armăsari, ţapi) şi a punctelor de montă naturală odată cu eliberarea Buletinelor de analiză de la laboratorul DSVSA Reşita;

- Verificarea in teritoriu, in colaborare cu AJCOC Caraş-Severin, a detinatorilor de ovine Ratca, privind resursele genetice animale şi refacerea Listei nominale cu noii crescatori ce urmeaza a fi înscrişi in documentatia şi fişierele de evidenta personalizata privind conservarea populatiilor de animale aflate in conservare, in pericol de disparitie sau vulnerabilitate;

- Avizarea documentelor intocmite lunar de catre Asociatia Crescatorilor de Taurine (ACT) şi Asociatia Judeteana a Crescatorilor de Ovine şi Caprine (AJCOC) CaraşSeverin (documente referitoare la controlul oficial, certificate de origine şi valoare productiva etc.);

- Delegarea in Comisiile de evaluare privind analiza şi aprecierea valorii de inlocuire a cabalinelor diagnosticate cu Anemie infectioasa ecvina;

- Identificarea şi individualizarea prin microcipare a ecvideelor;

- Eliberarea şi distribuirea paşapoartelor la ecvidee;

- Actualizarea perrnanenta a bazei de date la ecvidee;

- Verificari in teritoriu de constatare şi sanctionare a detinatorilor de reproducatori neautorizati folositi la monta naturala;

- Coordonarea şi indrumarea tehnica a activitatii din cadrul CTARZ judetene.

 

ADRESĂ SEDIU:

Piaţa Republicii, Nr. 28,
Reşiţa, cod poştal 320026,
jud.CARAŞ-SEVERIN,

Tel.: 0255/221172; 0255/212090
Fax: 0255/221172

Email: oarz.caras@anarz.eu

 

ACTE ŞI FORMULARE:

CRITERII PRIVIND ACORDAREA CODURILOR DE IDENTIFICARE
Documente necesare pentru acreditarea depozitelor de material seminal congelat
Documente necesare pentru acreditarea organizatiilor de crestere la specia suine
Documente necesare pentru acreditarea organizatiilor si asociatiilor de crescatori la specia bovine
Documente necesare pentru infiintarea si conducerea registrului genealogic la specia ovine si caprine
Documente necesare pentru recunoasterea organizatiilor sau asociatiilor care infiinteaza sau conduc stud-book pentru ecvidee

FORMULARE

Fişă de identificare
Formular declarare dispariţie-găsire
Formular declarare moarte
Formular de donatie ecvideu
Formular de înregistrare a documentului de identificare pentru ecvidee importate
Formular de moştenire ecvideu
Formular de vânzare-cumpărare ecvideu
Formular eliberare Duplicat/Inlocuitor
Formular schimbare exploatatie
Manual de procedura
Paşaport ecvideu

 

LINK-URI:

http://www.anarz.eu

Vremea

Spune-ţi părerea

Cum vi se pare portalul nostru?:

Cine e online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 1 vizitator online.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European. Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013. Axa prioritară: 2. Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, DMI: 2.2, Operaţiunea „Sprijinirea iniţiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice”. Titlu proiect: Reţeaua de funcţionari cărăşeni - eficienţă şi calitate. Număr de referinţă: PO DCA/Cod SMIS 11132.