Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Caraş-Severin | Servicii Publice Caraş-Severin

Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Caraş-Severin

Inspectoratul Teritorial de Munca al judetuluiCaras–Severineste un organ de specialitate aflat in subordinea Inspectiei Muncii, care controleaza aplicarea unitara a legilor si a altor acte normative care reglementeaza domeniul muncii, relatiile de munca, securitatea si sanatatea in munca la toate persoanele juridice si fizice din sectorul public, mixt, privat si alte categorii de angajatori, cu exceptiile prevazute de lege.

In indeplinirea obiectivelor Inspectiei Muncii, Inspectoratul Teritorial de Munca a preluat atributiile care reveneau Camerelor de Munca din cadrul Directiilor Generale de Munca si Protectie Sociala conform prevederilor Legii nr.130/1999, cu modificarile ulterioare, precum si atributiile Inspectoratului de Stat Teritorial pentru Protectia Muncii stabilite de Legea protectiei muncii nr.90/1996 si de alte acte normative in vigoare.

Obiectivele principale ale activitatii Inspectoratului Teritorial de Munca sunt urmatoarele:

 • controlul aplicarii prevederilor legale referitoare la relatiile de munca, la securitatea si sanatatea in munca, la protectia salariatilor care lucreaza in conditii deosebite si a prevederilor legale referitoare la asigurarile sociale;

 • informarea autoritatilor competente despre deficientele legate de aplicarea corecta a dispozitiilor legale in vigoare;

 • furnizarea de informatii celor interesati despre cele mai eficace mijloace de respectare a legislatiei muncii;

 • asistarea tehnica a angajatorilor si angajatilor, pentru prevenirea riscurilor profesionale si a conflictelor sociale;

 • initierea de propuneri adresate Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale pentru imbunatatirea legislatiei existente si elaborarea de noi acte legislative in domeniu.

Pentru indeplinirea obiectivelor amintite anterior Inspectoratul Teritorial de Munca are urmatoarele atributii:

1. in domeniul relatiilor de munca controleaza:

 • incadrarea in munca si incetarea activitatii persoanelor care desfasoara orice activitate in temeiul unui contract individual de munca sau al unei conventii civile de prestari de servicii;
 • stabilirea si respectarea duratei timpului de lucru;
 • stabilirea si acordarea drepturilor salariale, precum si a celorlalte drepturi decurgând din munca prestata;
 • accesul fara nici o discriminare pe piata muncii al tuturor persoanelor apte de munca, respectarea normelor specifice privind conditiile de munca ale tinerilor, femeilor, precum si ale unor categorii de persoane defavorizate;
 • respectarea celorlalte prevederi cuprinse in legislatia muncii si a clauzelor contractelor colective de munca;

2. in domeniul securitatii si al sanatatii in munca:

 • acorda asistenta tehnica persoanelor juridice la elaborarea programelor de prevenire a riscurilor profesionale si controleaza realizarea acestora;
 • efectueaza sau solicita masuratori si determinari, examineaza probe de produse si de materiale in unitati si in afara acestora, pentru clarificarea unor situatii de pericol;
 • dispune sistarea activitatii sau scoaterea din functiune a echipamentelor tehnice, in cazul in care constata o stare de pericol iminent de accidentare sau de imbolnavire profesionala, si sesizeaza, dupa caz, organele de urmarire penala;
 • acorda angajatorilor, persoane juridice si fizice, autorizatia de functionare din punct de vedere al securitatii in munca;
 • retrage autorizatia de functionare din punct de vedere al securitatii in munca, daca constata ca prin modificarea conditiilor care au stat la baza emiterii acesteia nu se respecta prevederile legislatiei in vigoare;
 • cerceteaza accidentele de munca conform prevederilor Normelor metodologice privind comunicarea, cercetarea, inregistrarea, raportarea si evidenta accidentelor de munca;
 • coordoneaza activitatea de instruire si informare a angajatilor in domeniul securitatii, sanatatii si al relatiilor de munca si urmareste activitatea de formare a specialistilor in domeniu;
 • controleaza aplicarea dispozitiilor legale referitoare la certificarea produselor, masinilor, utilajelor si a echipamentelor de protectie din punct de vedere al securitatii in munca, la intrarea acestora pe teritoriul national, prin inspectorii de munca sau prin organisme acreditate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale;
 • controleaza respectarea indeplinirii cerintelor legale referitoare la sanatatea in munca si la inlaturarea riscurilor de imbolnaviri profesionale.

Inspectoratul Teritorial de Munca furnizeaza, la cerere, celor interesati, contra cost, asistenta de specialitate.


ADRESĂ SEDIU:

str. Traian Lalescu, nr.22,
Resita, cod postal 320050,
Jud. Caraş-Severin

Tel./Fax: 0255.214.419,

E-mail: itmcaras@itmcaras.ro
Web: http://www.itmcaras.ro

 

Program de lucru cu publicul la sediu si puncte de lucru (din 17.02.2010):

Baile Herculane, Bozovici, Moldova Noua, Oravita:

luni, joi, vineri, orele: 8.30-16.30;
marti, 8.30-18.30;
miercuri, NU se lucreaza cu publicul.

Resita, Caransebes:
1. Preluarea si inregistrarea documentelor la ghisee:

luni, marti, joi, vineri orele: 8.30-13.00;
miercuri NU se lucreaza cu publicul.

2. Eliberarea carnetelor de munca, a adeverintelor si certificatelor: 

luni, joi, vineri orele, 13.00-16.30;
marti, 13.00-18.30;
miercuri NU se lucreaza cu publicul.

 

PROGRAM DE AUDIENTE:
- marti, orele: 11.00-13.00;

- joi orele, 11.00-13.00;

sau la numărul de telefon 0255-214.419.

 

ACTE ŞI FORMULARE:

Documente solicitate în vederea înregistrării unei firme cu capital privat 100%

COMPARTIMENT EVIDENŢA MUNCII:

Adeverinţă 1
Adeverinţă 2
Adeverinţă 3
Adeverinţă 4
Adeverinţă 5
Adeverinţă 6
Certificat
Cerere-tip adeverinţe

COMPARTIMENT INFROMATICĂ:

Împuternicire eliberare parolă ITM online
Model adresă înaintare registru

SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ:

Cerere pt. autorizarea desfasurarii activitatii
Declaratie pe propria raspundere
Cerere reînnoire certificat abilitare
ANEXA 8 la Normele metodologice
ANEXA 24 la Normele metodologice
Atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Vremea

Spune-ţi părerea

Cum vi se pare portalul nostru?:

Cine e online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 0 vizitatori online.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European. Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013. Axa prioritară: 2. Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, DMI: 2.2, Operaţiunea „Sprijinirea iniţiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice”. Titlu proiect: Reţeaua de funcţionari cărăşeni - eficienţă şi calitate. Număr de referinţă: PO DCA/Cod SMIS 11132.