Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Gl. Bg. Vasile Zorzor” Caraş-Severin | Servicii Publice Caraş-Severin

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Gl. Bg. Vasile Zorzor” Caraş-Severin

Jandarmeria Română este instituţia specializată a statului, cu statut militar, componentă a Ministerului Administraţiei şi Internelor, care exercită, în condiţiile legii, atribuţiile ce îi revin cu privire la apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private, la prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi a altor încălcări ale legilor în vigoare, precum şi la protecţia instituţiilor fundamentale ale statului şi combaterea actelor de terorism. 

Jandarmeria Română, prin atribuţii, organizare, pregatire şi dispunere teritorială, contribuie la garantarea suveranităţii, independenţei, autorităţii, unităţii şi securităţii statului, democraţiei constituţionale pe întregul teritoriu naţional atât în timp de pace, cât şi în situaţii de criză. 

Jandarmeria Română îşi desfăşoară activitatea în interesul cetăţenilor, al comunităţii şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.

ÎN JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
Limitele zonei de responsabilitate sunt în cea mai mare parte convenţionale.

Limita vestică este frontiera cu Republica Serbia şi Muntenegru, urmează la sud, râul Nera, de la vărsarea în Dunăre până la nord-est de localitatea Zlatiţa, străbate apoi culmea Cuca din Munţii Locvei, vestul dealurilor Oraviţei şi coboară în Câmpia Caraşului, pe unde urmează un traseu pe la nord-vest de localitatea Iam, până la nord de localitatea Ciortea. limita traversează apoui măgura Vârşeţului şi apoi coboară în Câmpia Timişului.

Din dreptul localităţii Comorâşte, limita zonei de responsabilitate urmează culmile vestice ale dealurilor Doclinului, estul câmpiei Timişului, tăind văile Bârzavei şi Pogănişulu urmând depresiunea Sacoş-Zăgujeni

Suprafaţa zonei de responsabilitate este de 8.514 km pătraţi, reprezentând 3,6% din teritoriul României, situându-se ca mărime pe locul al trei-lea.

MISIUNI SPECIFICE ALE JANDARMERIEI ROMÂNE

 • apără, prin mijloacele şi metodele prevăzute de lege, viaţa, integritatea corporală şi libertatea persoanei, proprietatea publică şi privată, interesele legitime ale cetăţenilor, ale comunităţii şi ale statului;

 • execută misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor promoţionale, comerciale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase, comemorative, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfasoarp în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;

 • execută misiuni de restabilire a ordinii publice când aceasta a fost tulburată prin orice fel de acţiuni sau fapte care contravin legilor în vigoare;

 • execută, la solicitarea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, pe baza planurilor de cooperare, misiuni de asigurare şi restabilire a ordinii publice în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat;

 • execută, pe baza planurilor de cooperare aprobate de Ministrul Administraţiei şi Internelor, misiuni de menţinere a ordinii publice pentru prevenirea şi descoperirea infracţiunilor în staţiuni montane şi pe trasee turistice din zona acestora, precum şi pe litoralul Mării Negre, în Delta Dunării ori în staţiuni balneare sau în alte zone de interes operativ;

 • execută, în cooperare cu instituţiile abilitate ale statului, misiuni de asigurare a ordinii publice pe timpul vizitelor oficiale sau al altor activităţi la care participă inalţi demnitari români sau străini pe teritoriul României, în zona obiectivelor şi a locurilor de desfăşurare a activităţilor;

 • execută, în condiţiile legii, la solicitarea autorităţilor competente, misiuni de urmărire şi prindere a evadatilor, dezertorilor şi a altor persoane despre care există date şi indicii temeinice că intenţioneaza să săvârşească sau au săvârşit infracţiuni ori care se sustrag măsurii arestării preventive sau executării pedepselor privative de libertate;

 • execută misiuni de intervenţie antiteroristă la obiectivele aflate în responsabilitatea jandarmeriei sau pentru capturarea şi neutralizarea persoanelor care folosesc arme de foc ori alte mijloace care pot pune în pericol siguranta persoanelor, bunurilor, valorilor şi transporturilor speciale;

 • asigură, în condiţiile legii, paza sau protecţia şi apărarea obiectivelor, a bunurilor şi valorilor de importanţă deosebită, stabilite prin hotărâre a Guvernului, şi a obiectivelor aparţinând Ministerului Administraţiei şi Internelor, stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor;

 • asigură, în condiţiile legii, paza sau protecţia transportului unor valori importante, precum şi a transportului armelor, muniţiilor, materialelor explozive, stupefiantelor, substanţelor toxice sau radioactive ori al altor materii sau substanţe periculoase, definite astfel prin lege;

 • participă, în cooperare cu celelalte instituţii ale statului abilitate prin lege, la misiuni de prevenire şi neutralizare a actelor teroriste pe teritoriul României;

 • participă, împreuna cu alte instituţii abilitate, la supravegherea, controlul şi asigurarea protecţiei şi conservării fondului cinegetic şi piscicol natural, a fondului silvic şi de protecţie a mediului, prin măsuri specifice de prevenire şi combatere a oricăror încalcari ale prevederilor normelor legale;

 • participă la protecţia corespondenţei secrete pe timpul transportului acesteia pe întreg teritoriul României;

 • participă la limitarea şi înlăturarea consecinţelor dezastrelor naturale, tehnologice, de mediu sau complexe;

 • participă, în condiţiile legii, la misiuni în afara teritoriului statului român, cu efective şi tehnica din dotare, la activităţi de instruire, la constituirea forţelor internaţionale destinate îndeplinirii unor misiuni în cadrul acţiunilor de prevenire a conflictelor şi gestionarii situaţiilor de criză, de întărire - consiliere, asistenţp, formare, control - a forţelor de ordine locale sau de substituţie a acestora în toate domeniile lor de activitate. În timpul îndeplinirii acestor misiuni efectivele de jandarmi participante beneficiază de drepturile stabilite prin lege pentru militarii care execută misiuni în străinătate;

 • asigură masuri de ordine şi de protecţie a zonelor în care s-a produs sau există pericolul iminent de producere a unor incendii, explozii ori a altor situaţii de urgenţă ce pun în pericol viaţa, integritatea fizică a persoanelor sau bunurile acestora;

 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, potrivit legii;

 • efectuează, în condiţiile legii, acte necesare începerii urmăririi penale pentru infracţiunile constatate pe timpul executării misiunilor specifice, potrivit prevederilor art. 214 din Codul de procedură penală;

 • desfasoară activităţi de cercetare şi documentare în vederea constituirii bazei de date de interes operativ, necesară executării misiunilor specifice, cu persoanele cunoscute cu antecedente în comiterea de acte de dezordine cu prilejul unor manifestări publice, cu cele cunoscute ca aparţinând unor grupuri cu comportament huliganic, precum şi cu alte informaţii de interes operativ necesare executării misiunilor;

 • execută orice alte atributii prevazute prin lege.

ADRESĂ SEDIU:

str. Erou Jandarm Nicolae Marcu, nr.1
Reşiţa, cod poştal 320232
Jud. Caraş-Severin

Tel.: 0255-214410
Fax:
0255-221201 

APEL DE URGENŢĂ: 112

E-mail:
ijjcs@yahoo.com
ijj@jandarmeria-caras-severin.ro
relatii-publice@jandarmeria-caras-severin.ro

Web: http://www.jandarmeria-caras-severin.ro

 

STRUCTURA JUDEŢEANĂ

Detaşamentul de Jandarmi Mobil Reşiţa

Reşiţa, str. Gratz, nr.3-5,
Tel.: 0255-213801.

Detaşamentul de Jandarmi P.P.I.

Reşiţa, str. Gratz, nr. 3-5,
Tel.: 0255-213801.

Detaşamentul de Jandarmi Caransebeş

Caransebeş, str. Aeroportului nr.1,
Tel.: 0255-516419.

Detaşamentul de Jandarmi P.P.I. Moldova Nouă

Moldova Nouă , str. 1 Decembrie 1918, nr. 24,
Tel.: 0255-540066.

Secţia de Jandarmi Montană

Tel.: 0255-235696.

 

ACTE ŞI FORMULARE:

Turism montan

 

LINK-URI:

http://www.jandarmeriaromana.ro/ro/intro.htm

 

Vremea

Spune-ţi părerea

Cum vi se pare portalul nostru?:

Cine e online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 1 vizitator online.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European. Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013. Axa prioritară: 2. Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, DMI: 2.2, Operaţiunea „Sprijinirea iniţiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice”. Titlu proiect: Reţeaua de funcţionari cărăşeni - eficienţă şi calitate. Număr de referinţă: PO DCA/Cod SMIS 11132.