Garda Financiară - Secţia Caraş-Severin | Servicii Publice Caraş-Severin

Garda Financiară - Secţia Caraş-Severin

Conform HG nr. 533/ 2007, Garda Financiară este institutie publica de control, cu personalitate juridica, care exercita controlul operativ si inopinat privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte din domeniul economic, financiar si vamal, care au ca efect evaziunea si frauda fiscala, organizata ca organ de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

Garda Financiară are sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Alba-Iulia nr.6, bloc I. 5, sector 3.

Garda Financiară este condusa de un comisar general, inalt functionar public, numit, in conditiile legii, prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

Comisarul general are calitatea de ordonator secundar de credite si exercita atributiile legale in aceasta calitate pentru toate unitatile din structura Garzii Financiare. In exercitarea atributiilor sale comisarul general emite decizii.

Comisarul general reprezinta Garda Financiara in relatiile cu tertii.

Comisarul general numeste, angajeaza, promoveaza, sanctioneaza si elibereaza din functie personalul din structura Comisariatului General, precum si pe cel de conducere din teritoriu, cu exceptia comisarului general prim-adjunct, comisarilor generali adjuncti, comisarilor sefi sectie ai sectiilor judetene si al Sectiei Municipiului Bucuresti, care sunt numiti, in conditiile legii, prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

Comisarul general asigura, prin deciziile luate, indeplinirea corespunzatoare a atributiilor ce revin Garzii Financiare potrivit dispozitiilor legale in vigoare si raspunde in fata ministrului economiei si finantelor si a presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala de intreaga activitate desfasurata de unitatile din structura Garzii Financiare.

Comisarul general este ajutat in activitate de un comisar general prim-adjunct si de 3 comisari generali adjuncti, avand calitatea de functionari publici de conducere. In absenta comisarului general, Garda Financiara este reprezentata de comisarul general prim-adjunct. In absenta comisarului general si a comisarului general prim-adjunct, Garda Financiara este reprezentata de unul dintre comisarii generali adjuncti, pe baza imputernicirii comisarului general, cu instiintarea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. 

Garda Financiară are în structură:
a) Comisariatul General;
b) sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti.

Comisariatul general este structura centrala a Garzii Financiare, care, sub conducerea comisarului general, asigura realizarea strategiei de control, urmareste modul de realizare a atributiilor incredintate sectiilor judetene si Sectiei Municipiului Bucuresti, stabileste masuri operative pentru eficienta controlului curent si a controlului tematic.

Comisarii din Comisariatul General al Garzii Financiare au competenta de control operativ si inopinat pe intregul teritoriu al tarii, in conditiile prevazute in prezenta hotarare.

In cadrul structurii organizatorice a Comisariatului General al Garzii Financiare si, respectiv, a sectiilor judetene si a Sectiei Municipiului Bucuresti se pot constitui servicii, birouri, compartimente, respectiv divizii.

Sectiile judetene se organizează ca unităţi cu personalitate juridică.Au competenţe teritoriale de control limitate, in cadru judetului in care sunt organizate, cu exceptia cazurilor prevazute de Art. 8 din HG nr. 533/2007

Comisarii sefi ai sectiilor judetene si al Sectiei Municipiului Bucuresti au calitatea de ordonatori tertiari de credite.

Consiliile locale sprijină comisariatele Gărzii Financiare pentru asigurarea, în condiţiile legii, de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii pentru Garda Financiară.

 

ADRESĂ SEDIU:

str. Valea Domanului, nr. 2,
Reşiţa, cod poştal 320071
Jud. Caraş-Severin,

Tel.: 0255-210321
Fax: 0255-210654

E-mail: gardafinanciaracs@mfinante.ro

Web:

 

ACTE ŞI FORMULARE:

Trimiteţi o petiţie online: http://www.gardafinanciara.ro/Petitie.aspx?idInstitutie=115

 

LINK-URI:

http://www.gardafinanciara.ro

Vremea

Spune-ţi părerea

Cum vi se pare portalul nostru?:

Cine e online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 1 vizitator online.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European. Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013. Axa prioritară: 2. Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, DMI: 2.2, Operaţiunea „Sprijinirea iniţiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice”. Titlu proiect: Reţeaua de funcţionari cărăşeni - eficienţă şi calitate. Număr de referinţă: PO DCA/Cod SMIS 11132.