Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Caraş-Severin | Servicii Publice Caraş-Severin

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Caraş-Severin

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorior Caraş-Severin, ca organ al administraţiei publice locale, asigură realizarea în plan local a politicii Guvemului în domeniul protecţiei consumatorilor, acţionând pentru prevenirea şi combaterea practicilor care dăunează vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor.

Obiectivele cuprinse în Planul de acţiune pe acest an au fost şi vor fi realizate prin derularea unor tematici de control transmise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor prin Programele trimestriale de control pe cele trei domenii: alimentar, nealimentar şi prestări servicii, prin iniţierea de către instituţie a unor acţiuni proprii de verificare a pieţei produselor şi serviciilor, prin tematici de control dispuse de conducerea Instituţiei Prefectului, prin realizarea acţiunilor cuprinse în Programul de activitate al Consiliului Judeţean Consultativ pentru Protecţia Consumatorilor şi prin acţiunile de control comune realizate în colaborare cu alte instituţii ale administraţiei publice locale.

Politica de protecţie a consumatorilor pentru perioada 2008-2012 se fundamentează pe urmatoarele obiective generale pentru promovarea intereselor consumatorilor pe piaţă:

1. realizarea unui înalt nivel de protecţie a consumatorilor;

2. aplicarea efectivă a legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorilor;

3. întărirea activităţilor de informare, consiliere şi educare a consumatorilor.

Strategia, prin obiectivele şi priorităţile sale, urmăreşte realizarea unei protecţii a consumatorilor în România asemănătoare cu cea existentă în statele membre ale Uniunii Europene, incluzând securitatea, interesele economice, informarea şi educarea consumatorilor, precum şi promovarea organizaţiilor de consumatori pentru dezvoltarea unui rol activ în realizarea politicii de protecţie a consumatorilor.

Programul anual al CJPC Caraş-Severin cuprinde următoarele obiective generale:

- Întărirea sistemului de supraveghere a pieţei prin aplicarea efectivă a legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorilor prin:

  • verificarea activă şi reactivă a pieţei produselor şi serviciilor în scopul depistării şi retragerii de pe piaţa a produselor şi serviciilor, care în condiţii previzibile de utilizare prezintă risc pentru consumatori.

  • verificarea conformităţii produselor sau serviciilor cu cerinţele declarate sau impuse de producător.

  • desfăşurarea de acţiuni de control pentru protejarea drepturilor şi intereselor economice ale consumatorilor.

  • soluţionarea reclamatiilor şi sesizarilor consumatorilor.

  • colaborarea cu celelalte instituţii ale administraţiei publice locale cu atribuţii în domeniul protecţiei consumatorilor în vederea organizării unor acţiuni comune de control.

  • realizarea de acţiuni specifice de control în conformitate cu prevederile O.U.G. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase în România.

- Creşterea transparenţei activităţii instituţiei în ceea ce priveşte procesul aplicării programelor, inclusiv prin accesul neîngrădit la informaţii de interes public. Am avut în vedere aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2002 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi H.G. nr. 1723/2004 privind unele masuri de combatere a birocratiei.

- Aplicarea Codului de conduită a funcţionarilor publici pentru a se evita orice comportament care contravine legii şi dăunează imaginii instituţiei.

- Dezvoltarea cadrului instituţional în domeniul protecţiei consumatorilor prin:

  • încheierea de protocoale de colaborare cu alte instituţii ale administraţiei publice locale.

  • participarea angajaţilor instituţiei la cursurile de perfecţionare profesională


ADRESĂ SEDIU:

Al. Pinilor, bl.1, Sc. B, ap.1-4
Reşiţa, cod poştal 320119,
Jud. Caraş-Severin

Tel.: 0255/213083;
Tel./Fax:
0255/211040,
E-mail: caras-severin@opc.ro

 

ACTE ŞI FORMULARE:

Cum se depune o reclamaţie
Model reclamaţie CJPC Caras Severin

 

LINK-URI:

http://www.anpc.gov.ro


Vremea

Spune-ţi părerea

Cum vi se pare portalul nostru?:

Cine e online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 0 vizitatori online.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European. Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013. Axa prioritară: 2. Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, DMI: 2.2, Operaţiunea „Sprijinirea iniţiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice”. Titlu proiect: Reţeaua de funcţionari cărăşeni - eficienţă şi calitate. Număr de referinţă: PO DCA/Cod SMIS 11132.