Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul judeţean Caraş-Severin | Servicii Publice Caraş-Severin

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul judeţean Caraş-Severin

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în baza Legii 1/2004 cu modificările şi completările ulterioare.

Instituţia are următoarea organizare: aparat central, 42 de centre judeţene şi 210 centre locale.

Începând cu 1 ianuarie 2007, APIA derulează fondurile europene pentru implementarea măsurilor de sprijin finanţate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură (FEGA).

Subvenţiile se acordă sub formă de plăţi directe la hectar gestionate de Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS) şi în cadrul măsurilor de piaţă pentru implementarea mecanismelor comerciale conform Politicii Agricole Comune (PAC). Astfel, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură administrează sistemul de certificate de export-import şi garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole, elaborează şi implementează procedurile privind aplicarea sistemului de intervenţie pentru produsele agricole.
 

Atribuţiile APIA:

- Asigură derularea operaţiunilor financiare legate de gestionarea fondurilor alocate;

- Asigură verificarea cererilor de plată primite de la beneficiari;

- Autorizează plata către beneficiari în urma verificării cererilor de plată sau îi înştiinţează pe aceştia cu privire la eventualele nereguli sesizate, în vederea soluţionării acestora;

- Execută plăţile autorizate către beneficiari;

- Ţine contabilitatea plăţilor efectuate;

- Urmăreşte încadrarea în fondurile alocate pentru activităţile prevăzute mai sus;

- Asigură îndeplinirea cerinţelor cu privire la informarea publică privind activităţile desfăşurate;

- Asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor economice, administrative, contabile, de personal şi audit ale Agenţiei;

- Colaborează pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice cu organele administraţiei publice centrale şi locale;

- Pregăteşte şi implementează prevederile privind mecanismele comerciale;

- Administrează sistemul de certificate de export-import şi garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole

- Elaborează şi implementează procedurile privind aplicarea sistemului de intervenţie pentru produsele agricole;

- Este autoritatea publică responsabilă cu implementarea Sistemului Integrat de Administrare şi Control;

- Asigură managementul cotelor de producţie de zahăr şi izoglucoză şi gestionează contribuţiile aferente acestor cote;

- Elaborează manuale de proceduri şi metodologii în vederea implementării corespunzătoare a atribuţiilor care îi revin;

- Implementează şi administrează restituţiile la export şi sistemul de garanţii aferente restituţiilor;

- Furnizează toate informaţiile solicitate de Organismul coordonator al agenţiilor de plăţi pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit.

 

ADRESA SEDIU:

Piaţa Republicii, Nr. 28,

Reşiţa, cod poştal 320026

 

Tel.: 0255/219.002, 0255/219.003

Fax.:0255/219.002, 0255/219.003

 

E-mail: apia.caras@apia.org.ro

Web:-

 

CENTRE LOCALE

RESITA

str. Gradistei, nr. 69, cod 320001

0255/220.033
apia.resita@apia.org.ro

CARANSEBES

str. Sub Deal, nr. 4, cod 325400

0255/512.033
apia.caransebes@apia.org.ro

DOMASNEA

str. Principala nr. 199, cod 327185

0255/263.262
domasnea.caras@apia.org.ro

BOZOVICI

str. M. Eminescu nr. 251B, cod 327040

0255/242.533
apia.bozovici@apia.org.ro

ORAVITA

str. Eftimie Murgu, nr. 31, cod 325600

0255/572.333
apia.oravita@apia.org.ro

MOLDOVA NOUA

Şoseaua Dunarii nr. 1, cod 325500

0255/540.233
apia.moldovanoua@apia.org.ro

 

Link-uri:

http://www.apia.org.ro

Vremea

Spune-ţi părerea

Cum vi se pare portalul nostru?:

Cine e online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 0 vizitatori online.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European. Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013. Axa prioritară: 2. Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, DMI: 2.2, Operaţiunea „Sprijinirea iniţiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice”. Titlu proiect: Reţeaua de funcţionari cărăşeni - eficienţă şi calitate. Număr de referinţă: PO DCA/Cod SMIS 11132.